3

1

Mimari Çözümler

Estetik

Mühendislik

Sağlamlık

Sürdürülebilirlik

Devamlılık

Güvenlik

Emniyet

2

4

Ren teknik ofis, mimarlık etik değerleri doğrultusunda mimari çözümler üreterek, kullanıcı konforunu ve yaşam kalitesini arttırır.

Proje çalışmalarında, BIM inşaat yazılım teknolojileri kullanılır. Bu şekilde yapının mimari simülasyonunu çıkartılarak gerekli detay çözümleri yapılır. Konsept tasarımından peyzajın sonuna kadar her uygulamanın önceden projelendirmesi yapılır.

Ren teknik ofis, projenin konsept aşamasından itibaren, mimari grupla birlikte çalışarak doğru taşıyıcı sistem tasarımının oluşturur.

Mühendislik hesapları muhakkak ülkemizdeki pek çok prestijli yapının statik müellifi olan bir grup tarafından kontrol edilir.

Ren teknik ofis uygulama sonuna kadar sahadaki imalatın projelere uygunluğunu kontrol eder ve raporlar.

Ren İnşaat, günümüz ve daha iyi bir gelecek adına çağdaş yapı sektörünün öne çıkardığı sürdürülebilirlik ilkelerini yapı inşaatında prensip kabul etmektedir.

 

Projelendirme aşamasında yapı konumu, güneş etkileri, enerji kullanımı, doğal ve amacına uygun malzeme seçimi, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda belirlenir.

 

Ren İnşaat, yapıların bulunduğu çevreye mimari disiplinler çerçevesinde uyumuna önem vermektedir.

İnsan sağlığı ve güvenliğini tüm şirket faaliyetlerinde en önemli konu olarak ele alan Ren İnşaat, yapısal işlerin organizasyonunda ve takibinde önceden geliştirilmiş iş sağlığı ve güvenliği prosedürlerini uygular.

 

Oluşabilecek tehlikelerin risk değerlendirmeleri saha teknik ekibi tarafından analiz edilir ve raporlanır.