REN bir inşaat firması olarak, organizasyon ve planlamada edindiği global 
iş akışı sistemlerini, bilimsel ve modern yönetim biçimi ile projelerinde kullanmaktadır. 

 

REN Yönetim
REN Teknik Ofis
REN Uygulama
Finans
Satın Alma&İdari İşler

- Tasarım & Konsept

- Teklif

- Mimarlık

- Saha Yönetim

- Kalite Kontrol

- Finans

- Muhasebe

- Elektrik & Mekanik

- Satın Alma

- İdari İşler

- Kentsel Dönüşüm

- Mühendislik

- Peyzaj & Çevre Tasarımı

- Hukuk